Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 27.3.2018.

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Antti Tulasalo
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Toimintavälineiden vuokraus, lähetys- ja laskutustiedot sekä palautekyselyt.
4. Rekisterin tietosisältö:
    • Henkilötiedot (Nimi, puhelin, osoite, laskutusosoite mikäli ei sama ja sähköposti)
    • Varaustiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet: Varausjärjestelmä, johon kaikki varaukset rekisteröidään.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
    • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille.
      Osoitetietojen päivitys vuokrauksen yhteydessä.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
    • Manuaalinen aineisto: Tulostetut ja allekirjoitetut vuokrasopimukset säilytetään kaksi vuotta.
    • ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttö suojattu tunnuksin ja salasanoin